باد

0

3 7 11 2

6 13 22 4

8 18 29 5

11 25 40 6

14 31 50 7

18 40 65 8

21 48 75 9

25 56 90 10

29 65 105 11

32 72 115 12 m/s mph km/h Bft

تندباد‌ها > 14 m/s > 30 mph > 50 km/h > 7 Bft > 21 m/s > 45 mph > 75 km/h > 9 Bft

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings

Recommend Foreca

I love Foreca I love Foreca
Facebook